Tarieven vergoedingen

Prijzen en vergoedingen

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding kunt u zich wenden tot het wijkteam, sociaal team van uw gemeente. Kinderpraktijk Oké Kids heeft een contract met de gemeente Schagen en Den Helder, dat betekent dat u via het wijkteam een aanvraag kunt doen voor vergoeding. Zie onderstaand voor meer informatie.

Een kennismakingsgesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Dit gesprek (telefonisch of in mijn praktijk) duurt gemiddeld 30 minuten. 

Intakegesprek, kan bij u thuis – Gemiddeld 75 minuten € 55,- ( incl. reistijd en kosten)

Kindercoaching – Sessie 60 minuten € 65,-

Oudercoaching – Sessie max. 90 minuten € 75,-

Oudercoaching thuis- Sessie max. 90 minuten € 85,- (incl. reistijd en -kosten, max. 30 km)

Telefonisch en mail contact tijdens coaching – Gratis

Gesprek op school en andere belanghebbenden – Per gesprek € 75,- incl. reistijd en kosten (max. 30 km)

Observatie thuis of op school – Per observatie € 55,- max. 1 uur incl. reistijd en kosten (max. 30 km)

Ik leer anders training voor beelddenkers – Sessie 60 minuten €65,-

Openingstijden

De praktijk is iedere maandag, dinsdag en woensdag van 9:00-17:00 uur geopend.
Op donderdag en vrijdag is de praktijk geopend van 9:00-13:30 uur. Bij de praktijk vindt u een wachtkamer, parkeerplaats voor auto of fiets. Het is centraal gelegen in Schagen.

Vergoedingen

U kunt als u woonachtig bent in de gemeente Schagen of Den Helder via het wijkteam, sociaal team een aanvraag voor vergoeding doen. Zie hieronder voor meer informatie.

De kosten voor kindercoaching en leerondersteuning worden vaak niet vergoed door de zorgverzekeraar. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om te horen of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

Kinderpraktijk Oké Kids heeft een contract met de gemeente Schagen en Den Helder.

Als u in één van deze gemeente woonachtig bent en niet draagkrachtig bent om de hulpverlener zelf te betalen kunt u zich wenden tot het wijkteam/ sociaal team van desbetreffende gemeente. Via een contactformulier kunt u een aanvraag doen voor jeugdhulp, wanneer u graag bij Kinderpraktijk Oké kids uw hulp wilt aanvragen kunt u dit erbij vermelden.

Het multidisciplinair team van de gemeente gaat de situatie bespreken en beoordelen welke hulp nodig is en voor hoeveel keer u een beschikking krijgt. Met deze beschikking heeft u dan recht op de hulp bij de zorgaanbieder.

www.wijkteam-schagen.nl of www.denhelder.nl/wijkteam

Wat doet het Wijkteam? 

Het wijkteam helpt u met uw vragen en problemen en kan er ook voor zorgen dat (ouders van) kinderen met gedrags- en psychische problemen of met een beperking begeleiding krijgen. Voor elk gezin dat om hulp vraagt is er één contactpersoon en één plan.

Verwijzing van een arts of specialist  

Een jeugdarts of specialist kan uw kind ook doorverwijzen voor jeugdhulp, dat kan alleen naar jeugdhulpverlening waar de gemeente een contract mee heeft. Kinderpraktijk Oké Kids heeft zo’n contract.

Zorg in natura of PGB

Met een medewerker van het wijkteam kijkt u of en op welke manier de hulp voor uw kind vergoed wordt. Dat kan bestaande hulp zijn die de gemeente heeft ingekocht of bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget.

De gemeente is verantwoordelijk voor verschillende vormen van jeugdhulp. De gemeente levert (gespecialiseerde) hulp niet zelf, maar contracteert daarvoor organisaties voor jeugd- en opvoedhulp. De gemeente moet ervoor zorgen dat er in de gemeente een toereikend aanbod van jeugdhulp beschikbaar is.

Verzetten of afzeggen van een afspraak

Als u een afspraak wilt verzetten of afzeggen, wilt u dat dan zo snel mogelijk aan mij doorgeven? Dat geeft mij de mogelijkheid om een afspraak te maken met een andere klant. Verzetten of afzeggen is tot 24 uur van tevoren kosteloos. Als u binnen 24 uur voor de afspraak afzegt, ben ik genoodzaakt om de helft van de kosten van de sessie in rekening te brengen.

Hoe kan ik betalen?

Na ieder coachingssessie krijg u van mij een betaalverzoek via Tikkie, als u wilt kunt u hiervan via e-mail een factuur ontvangen. Wanneer u liever via een factuur zelf wilt overschrijven kunt u dit aangeven.

Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW, voorbereiding en uitwerking en gebruik van materialen.

Zuiderweg 15, 1741 NA – Schagen – 06-13115892

info@okekids.nl

NL21 ABNA 0823 5236 83                                                                        

KvK 66248000