Skip to content

Tel: +31613115892

Kinderen en echtscheiding Ouders kunnen scheiden, maar kinderen niet

Wat kan kindercoaching betekenen voor u en uw kind in een echtscheidingssituatie?

Echtscheiding en kinderen. Uw kind gunt zichzelf wellicht niet de ruimte om eigen gevoelens en gedachtes te uiten in dit proces. Het is bezorgd om u, wil u niet tot last zijn, wil niet zorgen voor nog meer conflicten, heeft het gevoel dat het zijn schuld is, wil u geen verdriet doen, heeft het gevoel dat het moet kiezen, enzovoort.

Kinderpraktijk Oké Kids kan uw kind een plek bieden waar hij/zij zich durft te uiten. Door middel van spel, creativiteit, praten, bewegen gaat uw kind zal het duidelijk worden wat uw kind nodig heeft en stap voor stap zijn verdriet verwerken.  Ook zal er nauw contact met u, als ouders, plaatsvinden. Zo zullen we samen gaan werken aan meer rust, ontspanning en een gelukkiger kind. 

Voor het maken van een vrijblijvende afspraak klik hier , wacht niet te lang.

Loyaliteit door verbondenheid

Wees er van bewust dat de loyaliteit van uw kind naar beide ouders sterker is dan ooit.
Familie duurt een mensenleven lang. De wens is er om met familie verbonden te zijn.

Een kind kiest niet!

Een kind wíl en kán niet kiezen tussen ouders. Besef dat kinderen tot het uiterste gaan om hun ouders gelukkig te maken.

Ouderlijke conflicten hebben invloed op de hechting. Problemen die kunnen ontstaan bij uw kind:
  • schoolproblemen
  • depressie
  • angst
  • laag zelfbeeld
  • alcohol of drugs misbruik
  • problemen in relaties

Deze problemen kunnen voorkomen worden door kinderen niet te betrekken in conflicten.

 

Uw kind vertellen over de scheiding

Er is nooit een goed moment om uw kind te vertellen dat u gaat scheiden. Vermijd wel een situatie zoals aan de bedrand van uw kind (moet een veilige plek blijven).

Kinderen geven gewoonweg de ruimte niet om het ‘goed’ te vertellen. Uw kind zal proberen het bericht te stoppen.

Zeg vrij snel in het gesprek dat jullie altijd de ouders blijven en voor het kind zullen zorgen, maar dat het niet meer gaat om onder 1 dak te wonen.

Een zin die heel belangrijk, zelfs bevrijdend, voor een kind is: ‘je mag van beide ouders houden’.

Laat uw kind tevens weten dat het er niks aan kan doen (schuldgevoel wegnemen), dat het een beslissing is van jullie omdat het als partners niet meer gaat.

Laat uw kind weten dat u als partners uit elkaar gaat, maar niet als ouders en dat u er alles aan zal doen om de rol van ouders te blijven vervullen. De situatie verandert, ouderschap blijft. Omdat de situatie verandert is het belangrijk uw kind te laten weten welke afspraken u gemaakt heeft m.b.t. het ouderschap.

Met deze afspraken kan Kinderpraktijk Oké Kids u helpen. Wilt u van gedachten wisselen maak hier vrijblijvend een afspraak om te zien wat ik voor u kan betekenen.

Nogmaals, een kind wíl en kán niet kiezen tussen ouders. Uw kind wil geen van u teleurstellen of verdriet doen. Vraag dus niet wat het kind nu wil.

Eventuele gemaakte ‘fouten’ uit het verleden terugdraaien

Het goede nieuws is dat u uw eventueel gemaakte ‘fouten’ naar uw kind toe in het echtscheidingsproces kunt terugdraaien. Kinderen zijn buigzaam. Echter, vanaf de puberteit is dit moeilijker, blijf wel volhouden.

Het terugdraaien begint met ‘sorry’ zeggen voor wat er is gebeurd. Laat uw kind vervolgens weten dat het zowel van papa als mama mag houden.

Vervolgens kunt u naar uw kind toe benoemen dat het vanaf nu anders gaat, omdat papa en mama afspraken hebben gemaakt. Benoem deze afspraken (Kinderpraktijk Oké Kids wil u hier graag bij begeleiden).

Stiefouders

Stiefouders moeten verdiend vertrouwen opbouwen bij het kind. Een ouder willen vervangen is onrealistisch. Voor het kind is het belangrijk dat de afwezige ouder een plekje in het huis mag hebben (bijvoorbeeld door een foto neer te zetten en dat het mag vertellen over hoe het bij moeder/ vader was).

Mochten u en uw nieuwe partner samen een kindje krijgen, besef dan dat dit de grootste scheiding voor het andere kind betekent. Nu weet het dat zijn ouders echt nooit meer bij elkaar komen (de hoop/ de wens blijft namelijk altijd bestaan).

Ouders zullen het kind moeten laten weten dat het van iedereen mag houden, ex-partners en stiefouders.

Grootouders

Opa’s en oma’s kunnen, net als het kind, een scheiding niet tegenhouden. Zij kunnen wel de plek geven aan het kind waar het even rust vindt. Beide grootouders blijven zien is dan ook belangrijk voor uw kind. Grootouders kunnen zorgen voor continuïteit in contact en het kind laten weten dat ze bij een familie horen.

Voor meer info, zie hier.