Skip to content

Tel: +31613115892

Vergoedingen Coaching mogelijk voor iedereen

Wanneer u woonachtig bent in een gemeente van Noord- Holland is er een mogelijkheid om in aanmerking te komen voor vergoeding. 

Vergoedingen hoe gaat dat in zijn werk?

Neem altijd eerst contact met Oké Kids op door het contactformulier op de website in te vullen. We maken dan een afspraak voor een telefonisch overleg. Tijdens het vrijblijvende (telefonische) gesprek kan ik inschatten of en wat ik voor u kan betekenen. Wanneer u kiest voor hulp van Oké Kids kunt kiezen uit twee routes:

Een route is via het wijkteam: Voor de gemeente Schagen of Den Helder richt u zich of via het wijkteam, sociaal team en doet u een aanvraag voor vergoeding vanuit de wet op de jeugdzorg. Hiervoor is een verwijzing nodig van de huisarts of van een jeugdconsulent van een van deze gemeentes. De begeleiding wordt dan volledig vergoed. Het multidisciplinair team van de gemeente gaat de situatie bespreken en beoordelen welke hulp het meest geschikt is en voor hoeveel keer u een beschikking krijgt. Met deze beschikking heeft u dan recht op de hulp.

Via een contactformulier kunt u een aanvraag doen voor jeugdhulp, u vermeldt hierbij dat u ondersteuning wilt van Kinderpraktijk Oké kids. Het contactformulier voor de gemeente kunt u vinden op www.wijkteam-schagen.nl of www.denhelder.nl/wijkteam

Een andere route: U kunt eerst naar uw huisarts en na overleg vragen om een verwijsbrief met als inzet Oké Kids. Met deze verwijsbrief kan Oké Kids voor u de vergoeding aanvragen bij de gemeente.

Wat doet het Wijkteam? 

Het wijkteam helpt u met uw vragen en problemen en kan er ook voor zorgen dat (ouders van) kinderen met gedrags- en psychische problemen of met een beperking begeleiding krijgen. Voor elk gezin dat om hulp vraagt is er één contactpersoon en één plan.