Skip to content

Tel: +31613115892

Coachingstraject op pad naar de gewenste situatie

Aanmelden/ kennismaking

Hoe ziet een coachingstraject eruit? 

Het begint met een kennismakingsgesprek tussen de mij en de ouders/verzorgers, dit is geheel vrijblijvend en gratis. Dit kan telefonisch, via mail of door een korte ontmoeting in de praktijk.
Samen bekijken we of kindercoaching uw kind kan helpen, of dat er een andere vorm van coaching wenselijk is. Als we besluiten een traject te starten start de aanmelding. Voor de vergoeding van de ondersteuning is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk of kunt u via het wijkteam van uw gemeente coaching aanvragen. Meer hierover vindt u onder het tabje Vergoedingen.

De aanmelding begint met het invullen van een intake formulier. Wij werken met het clientensysteem MijnDiad, zo heeft u ten alle tijde inzage in het dossier van uw kind. Via dit systeem ontvangt u een intakeformulier, kunt u de verwijsbrief uploaden en sturen wij een uitnodiging.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreken we uitgebreid de reden van aanmelding van uw kind. We gaan het intakeformulier doornemen zodat er een goed beeld komt van de ontwikkeling van uw kind en de hulpvraag van u als ouders zal duidelijk naar voren zal komen. Ook zullen wij in dit gesprek aan u vertellen hoe wij aan het werk gaan. Het intakegesprek is zonder kinderen, zo kan ieder vrijuit praten.

Coachingsessies

Kindercoaching is een kortdurende begeleiding, waarbij er individueel met een kind wordt gewerkt. De ouders zijn hier meestal niet bij aanwezig. De duur van het coachingstraject is 8 tot 15 sessies. (Dit kan per kind verschillend zijn)
De coachingsessies duren 50 minuten. De laatste 5 minuten komt u erbij, zo is er nog tijd voor uw kind als hij/zij wil vertellen of iets wilt laten zien. Bij het ophalen van uw kind zullen wij u niet bijpraten waar het kind bij is. Dit doen wij om het kind veilig te laten voelen bij ons in de praktijk. Wanneer kinderen zelf willen vertellen of laten zien waar ze mee bezig zijn geweest dan is daar ruimte voor. Na elke sessie krijgt u daarom in het dossier een verslagje met de belangrijkste zaken. 

Wij vinden het heel fijn om een dag voor de volgende sessie van u te horen hoe de week is verlopen, heeft u verandering gemerkt, zijn er dingen gebeurd die voor ons belangrijk zijn om mee te nemen in de sessie. Wij verwachten van u, als ouder, een actieve bijdrage. Dit kan heel bepalend zijn voor het slagen van een traject.

De eerste sessie

De eerste sessie is een kennismaking met het kind, meestal blijft de ouder er deze keer bij. Hierbij hebben wij als doel het kind beter te leren kennen, zodat het kind zich prettig en veilig gaat voelen. Spelenderwijs gaan wij in gesprek met het kind om duidelijk te krijgen wat het kind als probleem ervaart en hoop ik inzicht te krijgen in het kind en daardoor samen de hulpvraag te ontdekken. Dit alles gebeurt in een tempo dat het kind zelf aangeeft. Uiteindelijk gaan we samen op ‘ontdekkingsreis’ op zoek naar een juiste oplossing voor zijn of haar probleem. De sessies worden afgestemd op de mogelijkheden, kwaliteiten en interesses van uw kind.

Welke werkvormen

Tijdens de sessies gebruiken wij verschillende werkvormen zoals: tekenen of schilderen, spel- en bewegingsvormen, verhalen, rollenspelen en metaforen, ademhalingsoefeningen, visualisaties. Wanneer in de geschiedenis en in het nu daar aanleiding voor is kunnen wij in overleg met u RMT in gaan zetten, zie verder bij het tabje Rythmic Movement Training.

Wanneer wij het waardevol schatten om thuis essentiële olie in te gaan zetten in combinatie met massage, dan zullen wij dit met u bespreken en zo nodig als ondersteunende vorm inzetten tijdens het traject.

Meestal zijn enkele sessies voldoende voor het kind om zelf al verandering te ervaren.

Afronding

Na 4 of 5  sessies volgt er een oudergesprek, een tussenevaluatie. Tijdens dit gesprek bespreken we de vorderingen. We stellen de doelen eventueel bij die eerder opgesteld zijn en bespreken hoe we verder gaan.

Wanneer uw kind zich weer fijn voelt en controle heeft over zijn of haar gedrag, gedachten en gevoelens ronden we het coachingstraject af. 
Als er bij de evaluatie blijkt dat er onvoldoende progressie is kan het zijn dat uw kind een intensievere begeleiding nodig heeft.  Samen met u gaan wij dan kijken of  een andere vorm van hulpverlening beter zal aansluiten.