Coachingstraject op pad naar de gewenste situatie

Aanmelden/ kennismaking

Hoe ziet een coachingstraject eruit? Het begint met een kennismakingsgesprek tussen de mij en de ouders/verzorgers, dit is geheel vrijblijvend en gratis. Dit kan telefonisch, via mail of door een korte ontmoeting in de praktijk.
Samen bekijken we of kindercoaching uw kind kan helpen. Als we besluiten een traject te starten start de aanmelding. De aanmelding begint met het invullen van een intake formulier. U vult dit in en stuurt het terug via de email naar de praktijk. Na ontvangst van het formulier neem ik contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreken we uitgebreid de reden van aanmelding van uw kind. We gaan de ingevulde intakelijst doornemen zodat ik een goed beeld krijg van de ontwikkeling van uw kind en de hulpvraag van u als ouders zal duidelijk naar voren zal komen. Ook zal ik in dit gesprek aan u vertellen hoe ik aan het werk ga met uw kind.

Coachingsessies

Kindercoaching is een kortdurende begeleiding, waarbij er individueel met een kind wordt gewerkt. De ouders zijn hier meestal niet bij aanwezig. De duur van het coachingstraject is 5 tot 10 sessies. (Dit kan per kind verschillend zijn)
De coachingsessies duren ongeveer 60 minuten. Iedere sessie heeft een duidelijk doel.

De eerste sessie is een kennismakingsgesprek met het kind. Hierbij heb ik als doel het kind beter leren kennen, zodat het kind zich prettig en veilig gaat voelen. Spelenderwijs ga ik in gesprek met het kind om duidelijk te krijgen wat het kind als probleem ervaart en hoop ik inzicht te krijgen in het kind en daardoor samen de hulpvraag te ontdekken. Dit alles gebeurt in een tempo dat het kind zelf aangeeft. Uiteindelijk gaan we dan samen op ontdekkingsreis op zoek naar een juiste oplossing voor zijn of haar probleem. De sessies worden afgestemd op de mogelijkheden, kwaliteiten en interesses van uw kind.

Tijdens de sessies gebruik ik verschillende werkvormen zoals: tekenen of schilderen, spel- en bewegingsvormen, verhalen, rollenspelen en metaforen, ademhalingsoefeningen, visualisaties. Wanneer in de geschiedenis en in het nu daar aanleiding voor is kan ik in overleg met u RMT in gaan zetten, zie verder onder de button van Rythmic Movement Training.
Meestal zijn enkele sessies voldoende voor het kind om zelf al verandering te ervaren.

Afronding

Na 3 of 4  sessies volgt er een oudergesprek, een tussenevaluatie. Tijdens dit gesprek bespreken we de vorderingen. Wanneer uw kind zich weer fijn voelt en controle heeft over zijn of haar gedrag, ronden we het coachingstraject af. Het kan ook zijn dat we samen besluiten nog een aantal sessies door te gaan.
Als er bij de evaluatie blijkt dat er onvoldoende progressie is, kan het zijn dat uw kind een intensievere begeleiding nodig heeft en kan het kind en de ouders doorverwezen worden naar therapie.

Indien nodig, wordt er natuurlijk tussentijds contact met u opgenomen.